Z Wisły do Wisły – podróże z Kropelkiem

 

23 października grupę Motyków odwiedziła   Pani Katarzyna Kulesza, mama Michałka, która pracuje w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawy. Pani Kasia poprowadziła zajęcia edukacyjne pt. „Z Wisły do Wisły – podróże z Kropelkiem”. Zajęcia rozpoczęły się od przedstawienia interaktywnej, animowanej prezentacji, której bohaterowie zapraszają dzieci do aktywnego udziału w lekcji. W ramach zajęć dzieci dowiedziały się jaką drogę musi pokonać woda zanim trafi do naszych kranów i co się dzieje ze ściekami, następnie dzieci brały udział w zabawach badawczych, które pomogły utrwalić zdobytą wiedzę w praktyce.