Rozstrzygnięcie konkursu „Kto ty jesteś? Polak mały”

Wiodącym hasłem obecnego roku szkolnego to słowo NIEPODLEGŁA. Z uwagi na kierunki polityki oświatowej państwa, a także w związku ze 100-leciem niepodległości Polski w naszym przedszkolu przeprowadzamy szereg działań w zakresie wychowania patriotycznego. Kolejnym z naszych działań był konkurs zatytułowany „Kto ty jesteś? Polak mały”, który odbył się 30.11.2018r. Celem konkursu było przede wszystkim popularyzowanie i pogłębianie wśród najmłodszych znajomości polskiej poezji patriotycznej oraz kształtowanie postaw patriotycznych. Do konkursu zgłosiło się 22 dzieci w wieku 5-6 lat. Jury w składzie pani dyrektor Joanna Oniszk, pani wicedyrektor Monika Sobstyl oraz pani Sylwia Carzyńska –  p.o. dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w kobyłce oceniały dobór repertuaru, opanowanie pamięciowe, interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny.

Dzieci recytowały utwory polskich poetów oraz autorstwa swoich rodziców. Wszystkie przedszkolaki bardzo poważnie podeszły do tematu, a w oczach gości widać było  łzy wzruszenia. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu swoją obecnością uświetniła pani Monika Kalicka – Zastępca Kierownika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych,  która szczerze pogratulowała wszystkim uczestnikom. Jury po naradzie postanowiło przyznać tytuł laureata następującym dzieciom:

I miejsce – Bartosz Szczech

II miejsce – Kornelia Langowska

III miejsce – Amelia Jabłońska

Na koniec pani dyrektor Joanna Oniszk wszystkim uczestnikom pogratulowała oraz wręczyła dyplomy i nagrody.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie w przygotowanie tekstów poetyckich.

Koordynatorka konkursu: Agnieszka Granat