ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik 1do SIWZ wzór umowy

Załącznik 2 do SIWZ wzór formularza oferty

Załącznik 2 do SIWZ wzór formularza oferty

Załącznik 3 do SIWZ – tabela żywieniowa – NIEAKTUALNE

Załącznik 3 do SIWZ – tabela żywieniowa – PIECZYWO

Załącznik 3 do SIWZ – tabela żywieniowa – RYBY – NIEAKTUALNE

Załącznik 3 do SIWZ – tabela żywieniowa – MROŻONKI

Załącznik 3 do SIWZ – tabela żywieniowa – MIĘSO

Załącznik 3 do SIWZ – tabela żywieniowa – WĘDLINY

Załącznik 3 do SIWZ – tabela żywieniowa – WARZYWA I OWOCE ŚWIEŻE

Załącznik 3 do SIWZ – tabela żywieniowa – PRODUKTY OGÓLNO SPOŻYWCZE

Załącznik 3 do SIWZ – tabela żywieniowa – PRODUKTY MLECZARSKIE

Załącznik 3 do SIWZ – tabela żywieniowa – PRODUKTY DIETETYCZNE

Załącznik 4 do SIWZ

Zmiana 1

Załącznik 3 do SIWZ – tabela żywieniowa – zmiana 1

Załącznik 3 do SIWZ – tabela żywieniowa – RYBY – zmiana 1

Protokół z otwarcia ofert plik 15 stronicowy w formacie tiff

Wynik plik 4 stronicowy w formacie tiff

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2019. plik tiff