Drodzy Rodzice !

Wpłaty na Radę Rodziców w wysokości 35 zł dokonujemy wyłącznie przelewem BANK PKO S.A. na numer konta: 33 1240 6335 1111 0010 3127 7768 ( Tytuł: imię i nazwisko dziecka + grupa przedszkolna dziecka).