Powitanie wiosny

W naszym przedszkolu przygotowania do pożegnania zimy i powitania wiosny zaczęły się już kilka dni wcześniej. Zmieniła się dekoracja  przedszkola z zimowej na wiosenną, a w salach zazieleniły się kąciki przyrody. Dzieci wspólnie z wychowawczyniami podlewały wiosenne kwiaty – żonkile, hiacynty. Podczas zajęć dzieci tworzyły również piękne prace plastyczne dotyczące pierwszych zwiastunów wiosny.

Witając wiosnę w czwartek 21 marca zorganizowałyśmy w przedszkolu „Zielony dzień”. Każde dziecko w tym dniu miało zielony strój bądź elementy stroju symbolizujące wiosnę. Po śniadaniu przedszkolaki podzielone na dwie grupy zebrały się w jednej sali, żeby wspólnie powitać wiosnę. Uroczystość zaczęła się od teatrzyku pt. „Maja szuka wiosny” przygotowanym przez panią psycholog oraz wychowawczynie grup. Przedstawienie miało na celu przybliżyć dzieciom jakie zmiany zachodzą w przyrodzie w związku z nadchodzącą porą roku, a także podpowiedzieć jakich zwiastunów wiosny powinni szukać obserwując otaczającą ich przyrodę. Następnie podczas uroczystości dzieci śpiewały piosenki o wiośnie, a także rozwiązywały zagadki, układały puzzle związane z symbolami nadchodzącej pory roku.