Smerfy żegnają zimę.

Dzieci z grupy SMERFY pożegnały zimę. Każde dziecko wykonało swoją Marzannę, z którą poszliśmy w wiosennym pochodzie. Na koniec symbol zimy został wrzucony do worka.