V Powiatowy Przegląd Przedszkolnych Zespołów Tanecznych.

V POWIATOWY PRZEGLĄD PRZEDSZKOLNYCH ZESPOŁÓW TANECZNYCH „ROZTAŃCZONE PRZEDSZKOLAKI”

W dniu 07.05.2019r. dzięki uprzejmości pani dyrektor Urszuli Gromelskiej z  Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Kobyłce odbył się V POWIATOWY PRZEGLĄD PRZEDSZKOLNYCH ZESPOŁÓW TANECZNYCH „ROZTAŃCZONE PRZEDSZKOLAKI”  zorganizowany przez Publiczne Przedszkole nr 1 im. Krasnala Hałabały w Kobyłce .

Nad organizacją i przebiegiem  przeglądu czuwały koordynatorki: Agnieszka Granat               i Katarzyna Kulesza.  Celem przeglądu była popularyzacja tańca wśród najmłodszych dzieci, kształcenie twórczego i aktywnego modelu osobowości dziecka oraz integracja dzieci z różnych  przedszkoli.

 Patronat nad wydarzeniem objął Pan Adam Lubiak Starosta Wołomiński oraz Pani Edyta Zbieć – Burmistrz Miasta Kobyłka. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła gazeta „Wieści Podwarszawskie” . Przegląd rozpoczął się od uroczystego powitania przybyłych gości przez Panią dyrektor Joannę Oniszk. Na Przeglądzie mieliśmy zaszczyt gościć  panią Monikę Kalicką – Zastępcę Kierownika Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych w Kobyłce, panią Urszulę Gromelską – Dyrektora Zespołu Szkół nr 2  w Kobyłce,  panią Agnieszkę Kacprzak – Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce oraz pana Grzegorza Owsianko – Naczelnika Wydziału Obsługi Zarządu Powiatu Wołomińskiego.

Na przeglądzie mieliśmy zaszczyt gościć 7 grup  tanecznych z 5 przedszkoli Powiatu Wołomińskiego m.in.: z Duczek, Kobyłki i Radzymina. Uczestnicy przeglądu w trakcie  prezentacji tanecznych zachwycili publiczność wyjątkowo interesującymi rozwiązaniami choreograficznymi, kostiumowymi i  muzycznymi. Na scenie dominowała radość , żywiołowość i dopracowane układy taneczne, które gromkimi brawami nagradzała licznie zgromadzona publiczność.       

Jury w składzie: pani Monika Kalicka oraz pan Mateusz Doliński –  animator kultury Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce wyłoniło laureatów tegorocznego przeglądu:

W kategorii dzieci młodszych:

I miejsce – Publiczne Przedszkole nr 1 im. Krasnala Hałabały z Kobyłki

W kategorii dzieci starszych:

I miejsce – Publiczne Przedszkole Kraina Przedszkolaka z Radzymina

II miejsce – Katolickie Publiczne Przedszkole im. Św. Frańciszka z Asyżu z Kobyłki

III miejsce – Przedszkole  im. Pszczółki Mai z Duczek.

     Dzięki hojności  Starosty Wołomińskiego oraz Burmistrza  Miasta Kobyłka wszystkie występujące grupy otrzymały nagrody rzeczowe oraz dyplomy. W imieniu organizatorów przeglądu  bardzo dziękujemy opiekunom zespołów za przygotowanie wyjątkowych występów tanecznych , a  publiczności za radosną atmosferę . Małym tancerzom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów. Do zobaczenia za rok w kolejnej edycji .

Koordynatorki przeglądu:                                                                                                             Agnieszka Granat, Katarzyna Kulesza