Dyrektor przedszkola, pracownicy oraz przedszkolaki bardzo serdecznie dziękują Rodzicom: Pani Szczech, Państwu Kostrzewa, Panu Laseckiemu, Panu Godlewskiemu z gr. ” PSZCZÓŁKI”, którzy zaangażowali się w pomalowanie sali dydaktycznej swoich dzieci. Dzięki temu w przedszkolu jest słoneczniej i weselej.