Dyrektor PP1 w Kobyłce zatrudni nauczyciela do zajęć z gimnastyki korekcyjnej ( prosimy o składanie CV i oferty zajęć w siedzibie przedszkola przy ul. Kościuszki 6 lub e- mailowo: przedszkole1@kobylka.pl)