Udział w projekcie ” Książka dla przedszkolaka”

Nasze przedszkolaki z grupy Jeżyki z wzięły udział w projekcie „Książka (dla) Przedszkolaka”. Celem projektu było wprowadzenie dzieci w świat literatury, rozwój czytelnictwa wśród dzieci przedszkolnych oraz kształtowanie postawy szanowania książek.

 W ramach projektu zostały zrealizowane następujące zajęcia:

1. Nawiązanie współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Kobyłce – wycieczka do biblioteki – dzieci zapoznały się z księgozbiorem, z zasadami wypożyczania książek oraz dowiedziały się, na czym polega praca bibliotekarza.

 2. W naszej sali założyliśmy kącik czytelniczy oraz opracowaliśmy Kodeks Czytelniczy (zasady korzystania z książek).

 3. Dzieci poznały bohaterów baśni znanych autorów. Wspólnie z dziećmi zorganizowaliśmy teatrzyk wykorzystując baśnie „Wars i Sawa”, „O rybaku i złotej rybce”. 

Inicjowane przez nas zajęcia dały dzieciom możliwość rozwinięcia inwencji twórczej, kreatywności oraz poznania różnych rodzajów aktywności. Realizacja projektu była dla wszystkich wielką przyjemnością.