PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1

im. Krasnala Hałabały

ul. Kościuszki 6, 05230 Kobyłka

telefon: 22 7861218

faks: 22 7861218

www.przedszkole1.kobylka.pl

email: przedszkole1@kobylka.pl

Informacja z otwarcia ofert

Publiczne Przedszkole nr 1 im. Krasnala Hałabały w Kobyłce, ul. Kościuszki 6, 05-230 Kobyłka, zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, z późn. zm.) informuje, że dnia 18.12.2019 r. o godz. 12:00 otworzono oferty złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: „Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Publicznego Przedszkola nr 1 im. Krasnala Hałabały w Kobyłce – 2020 rok”:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Nr części Cena oferty (zł.) Oferowany termin płatności (dni)
1 Wiesław Godlewski 07-325 Boguty Pianki – Białe Kwaczoły 27 1 33890,70 brak  
2 PIEKARNIA – CUKIERNIA JADOWSKA Mirosław Laska 05-280 Jadów, ul. Zielona Droga 25 1 19720,60 30  
3 PPH „POLARIS” Małgorzata Gruszczyńska ul. Żołnierska 20a, 62-800 Kalisz 7 37485,35 30  
4 AGRAF H.Eljasińska i A.Bęza S.C. 05-083 Zaborów, Wąsy Wieś 8 4 66173,00 30  
5 ETTA S.C. Sklep Spożywczo-Przemysłowy A. Tymińska, E. Truszkowska 05-230 Kobyłka, ul. Bohaterów Ossowa 11B 8 69118,30 21  
6 CHŁODNIA MAZOWSZE Zbigniew Sarnowski ul. Spartańska 12/14 96-500 Sochaczew 2 21722,40 30  
6 CHŁODNIA MAZOWSZE Zbigniew Sarnowski ul. Spartańska 12/14 96-500 Sochaczew 3 17451,03 30  
7 „BUKAT” Hurtownia Owoców i Warzyw Grzegorz Bukato Zielonki-Parcela, ul. Południowa 14 05-082 Stare Babice 4 64056,45 30  
8 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE AMD s.c. ul. 1 Maja 90 05-200 Wołomin 5 53065,95 30  
8 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE AMD s.c. ul. 1 Maja 90 05-200 Wołomin 6 26953,50 30  
9 WESTON Sp. z o.o. ul. J. Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa 2 24284,50 30  
9 WESTON Sp. z o.o. ul. J. Ficowskiego 15, 01-747 Warszawa 3 21397,12 30  
10 ALVIT WYROBY GARMAŻERYJNE Aleksandra Dziak ul. Topolowa 6 05-200 Wołomin 9 3867,35 30  

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 286810,54 zł. brutto, w tym:

Część 1 zamówienia: 20 102,55 zł. brutto,

Część 2 zamówienia: 20 774,25 zł. brutto,

Część 3 zamówienia: 15 006,02 zł brutto,

Część 4 zamówienia: 65 428,05 zł. brutto,

Część 5 zamówienia: 39 280,29 zł. brutto,

Część 6 zamówienia: 14 171,54 zł. brutto,

Część 7 zamówienia: 37 702,65 zł. brutto,

Część 8 zamówienia: 69 864,31 zł. brutto.

Część 9 zamówienia: 4 480,88 zł. brutto.

Termin wykonania zamówienia – od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. Warunki płatności zgodne z SIWZ.