Dyrektor PP1 w Kobyłce zatrudni pedagoga wspomagającego ( etat 20/20). Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobiście w placówce przy ul. Kościuszki 6 lub telefonicznie (786-12-18).