Dyrektor PP1 w Kobyłce zatrudni terapeutę pedagogicznego w wymiarze 11 godzin. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt osobisty w placówce przy ul. Kościuszki 6 w Kobyłce lub telefonicznie ( 786-12-18).