Warsztaty z pierwszej pomocy w gr. MOTYLKI i SÓWKI.

20 stycznia 2020 r. odbyły się warsztaty prowadzone przez przedstawiciela Grupy Ratowniczo-Medycznej MEDICUS. Dzieci zapoznały się z zasadami postępowania w razie sytuacji zagrożenia życia. Miały możliwość ćwiczyć udzielania pierwszej pomocy na fantomie. Przedszkolaki poznały specyfikę pracy ratownika, wysłuchały kilka przypadków medycznych oraz obejrzały sprzęt medyczny służący do ratowania ludzi.