W związku ze zgłaszanymi w dniu 17 marca 2020 r. problemami z wysyłaniem dokumentów na adres poczty przedszkolnej: przedszkole1@kobylka.pl

podajemy drugi adres, na który można przesyłać dokumentację rekrutacyjną:

monika.sobstyl@przedszkole1.kobylka.pl