Naturalną potrzebą każdego z nas jest być chwalonym. Dzieci wprost pękają z dumy. Dlatego powinny być wzmacniane każdego dnia oraz motywowane do działania i nowych wyzwań. Niestety ze względu na brak czasu często są wyręczane. Zachęcamy do nadrobienia zaległości i pomoc dzieciom w stawianiu się coraz bardziej samodzielnym.
Poniżej przedstawiamy listę cennych umiejętności przedszkolaka.