Ośrodek Pomocy Społecznej

05-230 Kobyłka ul.Gen.F.Żymirskiego 2

Tel. 22/ 763-42-72                                                                                                    Kobyłka 03.04.2020r     

OPS.K.724/725.2020                                                                                                                                        Placówki Oświatowo-Edukacyjne

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce ul. Żymirskiego 2 w związku z pytaniami dot. zamiany posiłków szkolnych/ przedszkolnych na pomoc rzeczową bądź finansową dla dzieci i ich rodzin informuje, że  powyższa zamiana nie odbywa się automatycznie.

Przyznanie pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłków lub żywności bądź świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych  wymaga indywidualnego zgłoszenia się rodziców/opiekunów do Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce i przeprowadzenia postępowania administracyjnego.

W związku z tym, proszę o rozpowszechnienie poprzez Państwa środki przekazu elektronicznego (np. strona internetowa) informacji o możliwości zgłoszenia się  osób, które wymagają pomocy w powyższej sprawie.

Kontakt w formie telefonicznej do pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce. 22/763-42-66 do 72.

                                                                                     Z poważaniem Urszula Stankiewicz

                                                                            Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobyłce