UWAGA! 

Szanowni Rodzice dzieci – kandydatów zakwalifikowanych,

od 14 kwietnia 2020 r. do 16 kwietnia 2020 r. na adres e-mail przedszkola ( przedszkole1@kobylka.pl) do którego zostało zakwalifikowane dziecko należy przesłać skan lub zdjęcie podpisanego oświadczenia potwierdzającego wolę przyjęcia do przedszkola na rok szkolny 2020/2021.

Druk oświadczenia należy pobrać w zakładce DRUKI DO POBRANIA na stronie https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/kobylka/News/Index  

UWAGA! Niepodpisanie oświadczenia i nieprzesłanie na adres e-mail przedszkola w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.