Drodzy Rodzice,

opieka w przedszkolach, dla których Miasto Kobyłka jest organem prowadzącym będzie możliwa najwcześniej od 24 maja.

Burmistrz Miasta Kobyłka, Edyta Zbieć nie wyobraża sobie uruchomienia przedszkoli bez odpowiedniego przygotowania, bez wcielenia w życie odpowiednich zaleceń i reżimu sanitarnego, który jest niezbędny dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. Potrzebujemy czasu, żeby je uruchomić odpowiedzialnie i bezpiecznie.

Przez pierwsze trzy tygodnie maja zostanie przeprowadzone rozeznanie potrzeb wśród rodziców zainteresowanych opieką. W pierwszej kolejności z opieki będą mogli skorzystać rodzice, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu oraz osoby realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Po zdiagnozowaniu ilości deklaracji grupy dzieci zostaną podzielone na mniejsze zgodnie z zaleceniami Ministra Edukacji Narodowej oraz zostaną przygotowane sale z zachowaniem bezpieczeństwa i szczególnej higieny wyposażenia. Ponadto rodzice będą obowiązani do złożenia oświadczenia, że ani oni, ani inne najbliższe osoby nie podlegają kwarantannie lub izolacji. Dyrektorzy placówek zaopatrzą pracowników w środki ochrony osobistej (rękawiczki, maseczki, płyny dezynfekujące), będą edukować w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa, opracują procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia i dostosują pracę personelu do szczególnych warunków pracy podczas trwającej epidemii.

Urząd Miasta zaleca, aby inne organy prowadzące przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego podjęły samodzielnie decyzję o uruchomieniu placówek, biorąc pod uwagę przede wszystkim zasady bezpieczeństwa i stosując wytyczne Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego: https://www.gov.pl/web/edukacja/otwieramy-przedszkola-od-6-maja.

Trzeba się teraz wykazać szczególną wrażliwością i odpowiedzialnością – za zdrowie pracowników, dzieci, a także ich rodzin.