Życzą dyrektor, kadra pedagogiczna i pracownicy
Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce