Drodzy Rodzice,

od 1 września 2020 r. nasza placówka będzie otwarta. W związku z tym, iż mamy braki kadrowe spowodowane pobytem pracowników na kwarantannie prosimy Państwa o rozważenie decyzji odnośnie uczęszczania dziecka do przedszkola. Jeśli macie Państwo możliwość zapewnienia opieki dzieciom w domu, będziemy wdzięczni za zrozumienie wyjątkowej sytuacji.

W związku z odwołanymi zajęciami adaptacyjnymi, rodzice nowo przyjętych 3- latków będą mieli możliwość w pierwszych dniach września ( od 1 do 4 września 2020 r.) wcześniejszego odbioru dziecka z przedszkola. Przypominamy, iż dzieci przyprowadzamy do przedszkola do godz. 8.15 ( jeśli w pierwszych dniach września dziecko 3 – letnie będzie odbierane przed obiadem prosimy o zgłaszanie tego faktu nauczycielowi grupy – ma to związek z naliczaniem płatności za żywienie).

II siedziba PP1 przy ul. Ks. Marmo

Rodzice przedszkolaków uczęszczających do II siedziby przedszkola przy ul. Ks. Marmo od 1 września 2020 r. zgłaszają firmie cateringowej KWIAKRA nieobecność dziecka najpóźniej do godz. 8.00 sms-em pod numerem tel.602-554-784 ( brak zgłoszenia skutkuje naliczeniem płatności za wyżywienie).

Rodzice przedszkolaków uczęszczających do II siedziby przedszkola przy ul. Ks. Marmo od 1 września 2020 r. zgłaszają firmie cateringowej KWIAKRA nieobecność dziecka najpóźniej do godz. 8.00 sms-em pod numerem tel.602-554-784 ( brak zgłoszenia skutkuje naliczeniem płatności za wyżywienie).

Ponieważ wiemy, że część rodziców nie zdecyduje się na posłanie dziecka do przedszkola od 1 września 2020 r.  prosimy o przekazanie tej informacji sms-em firmie cateringowej w dniu 31.08.2020 r. Ułatwi to nam organizację żywienia w pierwszych dniach września.