DRODZY RODZICE      (GŁÓWNA SIEDZIBA, UL. KOŚCIUSZKI)

OPŁATY ZA ŻYWIENIE/DODATKOWE GODZINY

OPŁATA ZA WYŻYWIENIE DZIECI JEST NALICZANA W OPARCIU O FAKTYCZNĄ ILOŚĆ DNI OBECNOŚCI W DANYM MIESIĄCU ( W PAŹDZIERNIKU OTRZYMACIE PAŃSTWO MAILEM INFORMACJĘ O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA WRZESIEŃ).

NIE ZGŁASZACIE PAŃSTWO INFORMACJI ODNOŚNIE NIEOBECNOŚCI DZIECKA W PRZEDSZKOLU.

WYJĄTEK – PROSZĘ O TAKĄ INFORMACJĘ JEDYNIE RODZICÓW DZIECI KTÓRE MAJĄ ALERGIĘ INNĄ NIŻ ALERGIĘ NA BIAŁKA MLEKA KROWIEGO I PRZEWIDUJĄ , ŻE DZIECKA NIE BĘDZIE DŁUŻSZY CZAS.

KONTAKT

oplaty.przedszkole1@kobylka.pl

Dziękuję

Majka Grzegorczyk

intendent