Przesiewowe badania logopedyczne w przedszkolu na ul. Kościuszki

Wrzesień to czas, kiedy w przedszkolu odbywają się przesiewowe badania logopedyczne. Badania te mają na celu wyłonić dzieci, które mają różnego rodzaju trudności z mową i artykulacją. W placówce na ul. Kościuszki badania przesiewowe w grupach 3-latków przeprowadza p. Magdalena Ostrowska, w grupach 4-latków p. Justyna Piniaha. O wynikach przesiewowych badań logopedycznych i zakwalifikowaniu poszczególnych dzieci na terapię logopedyczną w roku szkolnym 2020/2021 rodzice zostaną poinformowani po przebadaniu wszystkich grup w przedszkolu.