Zajęcia „Mali odkrywcy muzyki” prowadzone na podstawie autorskiego programu. Zapoznanie dzieci z matą muzyczną oraz mikrofonem. Gra na dzwonkach pomysłu Jacka Tarczyńskiego, wykonanie autorki programu Eweliny Gajdamowicz-Skrobańskiej