Dyrektor PP1 w Kobyłce zatrudni pedagoga wspomagającego w wymiarze 20 godz./ tygodniowo. Prosimy o przesyłanie CV na adres: przedszkole1@kobylka.pl