Dzieci z grupy Żabki poznają zasady ruchu drogowego

Dzieci z Grupy Żabki uczą się w tym tygodniu na temat ruchu drogowego. Prowadzą obserwacje, dzielą się własnymi spostrzeżeniami i doskonalą umiejętności jako piesi. Utrwalają wiadomości na temat sygnalizacji świetlnej a także poznają zawody, takie jak policjant, strażak i lekarz. Brały również udział w zajęciach na temat recyklingu. Prowadzonych przez pana Pawła (tatę z grupy Słoneczka), który przybliżył nam sposoby właściwego segregowania śmieci.