Autorski Program „Przedszkolak w Wielkim Świecie”-grupa Jeżyki

W ramach autorskiego programu „Przedszkolak w Wielkim Świecie” zrealizowaliśmy temat „Ja i moi koledzy”. Wykonując tabelę podobieństw i różnic rozbudziliśmy poczucie wspólnoty z grupą rówieśniczą. Tworząc grupową flagę dostrzegliśmy wartości wspólnej pracy i sukcesu.