Warsztaty pierwszej pomocy z Misiem- przy Ul. Kościuszki

27 października odbyły się warsztaty z Misiem Edziem. Spotkanie miało na celu zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Zajęcia odbyły się w bardzo przyjaznej atmosferze. Podczas zabawy muzyczno-ruchowej dzieci utrwaliły numer pogotowia ratunkowego. Dowiedziały się jakie niebezpieczeństwa czyhają na nie w domu lub przedszkolu. Nauczyły się opatrywać lekkie urazy oraz zadbać o bezpieczeństwo swoje i innych. Poznały bezpieczną dla poszkodowanego pozycję i trenowały na misiu prawidłowe ułożenie. Ćwiczyły też masaż serca i sztuczne oddychanie na specjalistycznym fantomie LED.

MYSZKI:

SŁOWIKI:

RYBKI

ŻABKI