Zabawy badawcze-Jeżyki

Zerówka z nauczycielkami przeprowadziła zabawy badawcze z wodą. Tego dnia sala Jeżyków zamieniła się małe laboratorium. Szczególnie zainteresowały dzieci zabawne eksperymenty z wodą: barwienie wody, wulkan, znikająca moneta, burza, tańczący olej, wędrująca woda, tworzenie tęczy i krystalizacja soli.
Dzięki obserwacjom i prostym doświadczeniom dzieci wyciągnęły wnioski, poznały właściwości i stany skupienia wody. Zabawy badawcze dały możliwość doskonalenia umiejętności wnioskowania i przewidywania pewnych zjawisk przyrodniczych.