Realizacja programu autorskiego „Przedszkolak w wielkim świecie”-Jeżyki

Podczas wspólnych zajęć „Razem nam się uda” stworzyliśmy postać odrysowaną z naszych części ciała oraz zagraliśmy w grę dydaktyczną, utrwalając wiadomości o naszej grupie, rodzinie. Realizując powyższe zadania uświadomiliśmy sobie, że razem możemy zrobić wszystko.