Prawa Dziecka – Jeżyki, Tygryski

Dzieci z grupy Jeżyki i Tygryski obchodziły w przedszkolu Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka. Zapoznały się z przysługującymi im prawami, dowiedziały się co to są prawa i dlaczego dzieci je mają oraz przyglądały się ilustracjom związanymi z Konwencją Praw Dziecka. Przedszkolaki pełne radości brały udział w zajęciach. Wspólnie ilustrowały ruchem treść wiersza czytanego przez nauczyciela, brały udział w zabawie ruchowej oraz układały obrazki w pary.  Na zakończenie zajęć dzieci wykonały pracę ,,Prawa Dziecka”.

Dzieci swoje PRAWA mają. Teraz wszyscy je już znamy.

JEŻYKI

TYGRYSKI