W dniu 24 i 31 grudnia 2020 r. rodzice przedszkolaków z siedziby przedszkola przy ul. Ks. Marmo, którzy zadeklarują obecność dziecka w przedszkolu przyprowadzają dzieci w tych dniach do głównej siedziby przedszkola przy ul. Kościuszki 6 ( jest to związane z brakiem obsługi cateringu w tych dniach).