Drodzy Rodzice,

od 22 lutego 2021 r. nauczyciele grup wydają rodzicom deklarację kontynuowania wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022. Wszyscy rodzice zainteresowani kontynuacją wychowania przedszkolnego w naszej placówce przekazują nauczycielowi lub dyrekcji placówki wypełnioną deklarację do dnia 26 lutego do godz. 15.00.

Brak złożenia deklaracji jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu na przyszły rok szkolny.