Drodzy Rodzice,

rodzice dzieci zapisanych na dyżur wakacyjny w siedzibie przedszkola przy ul. Ks. Marmo są nadal zobowiązani do zgłaszania nieobecności dziecka firmie cateringowej. Brak takiego zgłoszenia będzie skutkował naliczeniem płatności.