Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na:

 • Rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia
 • Rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników       środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu
 • Wspieraniu potencjału rozwojowego ucznia
 • Stwarzaniu warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym

ZESPÓŁ DO SPRAW POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ

 siedziba przy ul. Kościuszki 6

PSYCHOLOG Sylwia Miszczuk

LOGOPEDA:  

 • Iwona Przybyłowska
 • Justyna Piniaha

NAUCZYCIELE WSPOMAGAJĄCY:

 • Justyna Piniaha,
 • Ewelina Gajdamowicz – Skrobańska
 • Ewelina Ratajczyk-Korzeniowska

TERAPEUTA TUS Magdalena Bukowska

TERAPEUTA PEDAGOGICZNYAnna Wicka

TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ– Ewelina Gajdamowicz- Skrobańska, Emilia Woźniak-Kur

ZESPÓŁ DO SPRAW POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ

 siedziba przy ul. Ks.Marmo 13c

PSYCHOLOGWeronika Szymanowska

LOGOPEDA:

 • Izabella Wiatrak
 • Katarzyna Zamiatowska
 • Ewelina Ratajczyk-Korzeniowska
 • Iwona Przybyłowska

NAUCZYCIELE  WSPOMAGAJĄCY:

 • Anna Wicka,
 • Magdalena Bukowska,
 • Katarzyna Rybałtowska

TERAPEUTA TUSMagdalena Bukowska

TERAPEUTA PEDAGOGICZNY – Martyna Gałązka

TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ– Katarzyna Rybałtowska

INSTYTUCJE Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY:

 1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (Inżynierska 1 05-220 Zielonka)
 2. Centrum Medyczne PRO-MED (Al. Armii Krajowej 64/13 05-200 Wołomin)