DRODZY RODZICE!

Przypominamy, iż rodzice dzieci uczęszczających do II siedziby PP1 przy ul. Ks. Marmo przez cały rok zgłaszają nieobecności dziecka firmie cateringowej. Zaznaczanie nieobecności dziecka na listach grupowych w okresach między świętami czy ferii nie zwalnia rodziców z tego obowiązku.