Rada Rodziców

Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Przewodnicząca – Milena Sześciórka-Rybak (gr. Słowiki)
Zastępca Przewodniczącej – Michał Tabor (gr. Słowiki i Pszczółki)
Zastępca Przewodniczącej – Karolina Grudzińska-Powierża (gr. Jagódki)
Sekretarz – Ewelina Mazur-Brodowska  (gr. Słowiki)
Skarbnik – Urszula Wójcik (gr. Jeżyki i Zajączki)

Kontakt: rr.przedszkole1.kobylka@gmail.com

Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 1 im. Krasnala Hałabały
ul. Kościuszki 6
05-230 Kobyłka
 
Numer Konta: 33 1240 6335 1111 0010 3127 7768

Składka na RR w roku 2023/2024 wynosi 30 zł/miesiąc.

Zachęcamy do wpłat kwartalnych i rocznych lub ustawienia na koncie zleceń stałych. W roku szkolnym 2023/2024 ogłoszony został konkurs dla wszystkich grup na najwyższą semestralną wpłatę grupową na konto Rady Rodziców. Szczegóły w regulaminie i na plakatach.
REGULAMIN: Regulamin-konkursu-RR-nowa-wersja-Pobierz
Zwycięzcy konkursu w I semestrze 2023/2024
Poziomki (5 latki)
Jeżyki (5 latki)
Zajączki (3 latki)
Szczegółowe wyniki w podziale na grupy: https://przedszkole1.kobylka.pl/wp-content/uploads/2023/11/Rozstrzygniecie-Konkursu-RR-na-skladki-I-sem.-2023-2024-1.pdf

Dbamy o rozwój naszych dzieci!

Jakie działania podejmuje Rada Rodziców? Na co są przeznaczane fundusze zgromadzone przez Radę Rodziców?

  1. Comiesięczne dofinansowanie do zajęć umuzykalniających (rytmika) w kwocie 17,50 zł na dziecko
  2. Finansowanie nagród i dyplomów w konkursach przedszkolnych
  3. Organizacja balu mikołajkowego lub spotkania z Mikołajem
  4. Zakup prezentów świątecznych dla każdego dziecka
  5. Organizacja koncertów i spektakli realizowanych przez firmy zewnętrzne (oferta dla całego przedszkola)
  6. Organizacja ogólnomiejskiej Olimpiady Przedszkolaków (rok 2022/2023)
  7. Wsparcie podczas wydarzeń przedszkolnych: kiermasz przedszkolny, Dzień Przedszkolaka, Dzień Dziecka, stoisko podczas Dni Kobyłki

Rada Rodziców opiniuje także działania podejmowane przez Dyrekcję i aktywnie uczestniczy w rozmowach i negocjacjach z Urzędem Miasta na temat funkcjonowania i bieżących potrzeb placówki.