Pomoc psychologiczno pedagogiczna

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na:

 • Rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia
 • Rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników       środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu
 • Wspieraniu potencjału rozwojowego ucznia
 • Stwarzaniu warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym

ZESPÓŁ DO SPRAW POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ

 siedziba przy ul. Kościuszki 6

PSYCHOLOG Magdalena Glinka

LOGOPEDA:  

 • Iwona Przybyłowska

NAUCZYCIELE WSPÓŁORGANIZUJĄCY:

 • Justyna Piniaha,

TERAPEUTA PEDAGOGICZNYMagdalena Glinka

TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ– Olga Kozłowska Ptaszek

PEDAGOG SPECJALNY– Natalia Świerżewska

ZESPÓŁ DO SPRAW POMOCY PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ

 siedziba przy ul. Ks.Marmo 13c

PSYCHOLOGWeronika Szymanowska

LOGOPEDA:

 • Izabella Wiatrak

NAUCZYCIELE  WSPÓŁORGANIZUJĄCY:

 • Anna Wicka
 • Katarzyna Rybałtowska
 • Ewelina Gajdamowicz Skrobańska

TERAPEUTA PEDAGOGICZNY – Magdalena Glinka, Weronika Szymanowska

TERAPEUTA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ– Olga Kozłowska Ptaszek

PEDAGOG SPECJALNY– Natalia Świerżewska

INSTYTUCJE Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJEMY:

 1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna (Inżynierska 1 05-220 Zielonka)
 2. Centrum Medyczne PRO-MED (Al. Armii Krajowej 64/13 05-200 Wołomin)