Historia

Rys historyczny Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce im. Krasnala Hałabały

Początkowo przedszkole prowadziło zgromadzenie sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych w latach 40-tych XX na ul. Granicznej 8 w budynku prywatnym rodziny Gumiennych. Siostry na zasadach dobrowolności, opiekowały się dziećmi, których rodzice udawali się do pracy. Z własnych funduszy lub wsparte datkami ludzi dobrej woli, siostry gotowały dla dzieci obiady. Przedszkole zajmowało małe, ciasne i ciemne mieszkanie. Widząc potrzebę powstania  placówki opiekuńczo-wychowawczej siostry rozpoczęły żmudną pracę nad jej stworzeniem.

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu siostry Marii Wojtan, okryto dom przy Ulicy Kościuszki 6 należący do Gminnej Rady Narodowej w Kobyłce. Budynek wymagał dużego remontu, aby przystosować go do potrzeb dzieci, lecz dawał nadzieję na realizację planów. Przedstawiciele władz okazali dużo życzliwości i przekazali bezpłatnie budynek na użytkowanie przedszkola na 15 lat. Fundusze na wyremontowanie i wyposażenie budynku przekazał oddział wojewódzki „Caritas”. Po remoncie uzyskano dwie sale na parterze, szatnię, umywalkę, toaletę i kuchnię. Na pierwszym piętrze znajdowała się jedna sala, pokój nauczycielski, sekretariat oraz taras.

30 kwietnia 1954 roku natopiło otwarcie Przedszkola Nr 1 w Kobyłce pod kierownictwem siostry Marii Wojtan, z nową siedzibą w budynku przy ulicy Kościuszki 6. W przedszkolu swoją edukację rozpoczęło 66 wychowanków. Siostry pracowały z oddaniem i poświęceniem. Ładny ogród, drzewa i bliskość lasów i łąk sprawiały, że dzieci dużo czasu spędzały na powietrzu, tam też nierzadko były prowadzone zajęcia.

Po siostrze Teresie Wojtan, dyrektorką przedszkola została Anna Kołek. Kierowała placówką w latach 1961-1965. W tym czasie przedszkole prowadziło trzy oddziały: 3-4 latki; 5-latki i 6 latki. Brak jest dokumentów z tego okresu.

Od 1 września 1965 dyrektorem placówki zastała Irena Frelik. W tym czasie przedszkole prowadziło 3 grupy przedszkolne. Ilość dzieci w grupach młodszych wahała się między 25 a 28 dzieci, a w grupach starszych 30-40 dzieci. Przedszkole miało duże ograniczenia finansowe na realizację swoich potrzeb. Bardziej istotne były sprawy ideowo-polityczne niż sprawy edukacyjne. Realizowało zadania z zakresu higieny i kultury bycia, wychowania plastycznego, literackiego oraz   edukacji przyrodniczej. Z inicjatywy Pani dyrektor powstało kółko samokształceniowe dla nauczycieli. Przy współpracy z rodzicami zagospodarowano teren ogrodu przedszkolnego. Pani dyrektor pracowała w przedszkolu do 31 sierpnia 1971 roku.

W latach 1971- 1982  funkcję dyrektora placówki pełniła Halina Roicka. Zastała przedszkole trudnym momencie. W oświacie polskiej zbliżał się przełomowy moment objęcia dzieci sześcioletnich obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Liczba dzieci w kl. „0” w Kobyłce  z rejonu przedszkola była znaczna. W celu stworzenia dobrych warunków lokalowych i dydaktycznych, pojawiła się myśl o potrzebie przebudowy placówki. Niestety nie było środków finansowych na tak kosztowne przedsięwzięcie. Dopiero pod koniec lat 70-tych rozpoczęto pierwsze prace budowlane. Dyrektor Roicka  ceniła w pracownikach inicjatywę i samodzielność. Pod jej kierownictwem placówka zmieniła swój wygląd zewnętrzny, ale i wewnętrzny. Za swoja pracę została nagrodzona nagrodami inspektora i kuratora.

Od 1 września 1982 roku dyrektorem przedszkola została Natalia Lewandowska. Na przestrzeni lat 1982-1984 w przedszkolu było organizowanych 4/5 oddziałów głownie tzw. typowe: 3-latki,4-latki,5-latki, 6-latki codzienne z pełnym wyżywieniem. W tym okresie w niektórych oddziałach liczba dzieci wynosiła 46. Przed końcem lat 80-tych utrzymywała się na poziomie 30-32. Po zakończeniu prac remontowo-budowlanych, zyskano 7 sal zabaw, salę gimnastyczną, kotłownię, pokój lekarski, ciąg kuchenny, magazyny, siłownie i toalety.Pani Dyrektor była bardzo zaangażowana w życie placówki, starała się zapewnić godziwe warunki pobytu i pracy. Wyposażyła salę w nowe pomoce, wzbogaciła bibliotekę przedszkolną odnowiła pomieszczenia gospodarcze.

W wyniku konkursu na dyrektora ogłoszonego przez Radę Miasta Kobyłka, 15 lipca 1992 roku funkcja dyrektora została  powierzona Urszuli Pietrzak. W latach 1992-2008 placówka rozrosła się do 9 oddziałów, średnia liczba dzieci 230-260, nauczycieli 11-13 osób, pozostali pracownicy: 16 osób. Od 1 września 1993 roku przedszkole stało się samodzielną jednostką ze statusem zakładu budżetowego. Z okazji 45- lecia istnienia przedszkola, Rada Pedagogiczna wystąpiła do Urzędu Miasta o nadanie imienia placówce. W dniu 1 czerwca 1995r. przedszkole otrzymało imię Krasnala Hałabały, będącego bohaterem opowiadań Lucyny Krzemienieckiej. Dzięki wsparciu Urzędu Miasta Kobyłka  1 czerwca 2007 roku przedszkole otrzymało plac zabaw znajdujący się przy ulicy Kościuszki. W roku 2008 dyrektor Urszula Pietrzak przeszła a emeryturę. Za swoja pracę otrzymała kilka wyróżnień i nagród w tym inspektora oświaty, burmistrza i kuratora.