PUBLICZNE PRZEDSZKOLE NR 1
IM. KRASNALA HAŁABAŁY
UL. KOŚCIUSZKI 6
05-230 KOBYŁKA

tel. (22) 786-12-18    ( poniedziałek,wtorek g. 8.00-12.00 / środa, czwartek, piątek g. 8.00- 15.00)
E-mail: przedszkole1@kobylka.pl
REGON 013003296
NIP 125-09-02-945

II SIEDZIBA PRZEDSZKOLA

ul. Ks. Marmo 13 C

05-230 Kobyłka

tel. (22) 760-20-18  ( poniedziałek, czwartek g. 8.00 – 16.00/ wtorek, środa, piątek g. 8.00 – 12.00)

E-mail: monika.walaszkiewicz@przedszkole1.kobylka.pl