Rekrutacja 2023/2024

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2023/2024 NA TERENIE MIASTA KOBYŁKA ZNAJDUJĄ SIĘ W LINKU PONIŻEJ:

https://www.kobylka.pl/aktualnosc-951-rekrutacja_do_publicznych_szkol_i.html

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego –w terminie od 22 do 28 lutego 2023 r.

Składanie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym- od 1 marca do 10 marca 2023 r.

UWAGA! Nabór do przedszkoli publicznych w Mieście Kobyłka na rok szkolny 2023/2024, zgodnie z art. 130 ust. 7 ww. ustawy, będzie prowadzony z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Link do aplikacji nabór aktywny od 1.03.2023r. https://nabor.pcss.pl/kobylka

Do wniosku należy załączyć wymaganą dokumentację potwierdzającą spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

Rodziców dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 zapraszamy do siedziby przedszkola przy Ul.Ks. Marmo 13c w celu złożenia potwierdzenia woli w terminie od 3.04-12.04.2023r.