Rekrutacja 2024/2025

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2023/2024 NA TERENIE MIASTA KOBYŁKA ZNAJDUJĄ SIĘ W LINKU PONIŻEJ:

https://www.kobylka.pl/aktualnosc-1235-terminy_rekrutacji_do_publicznych.html

Składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie

od 26 lutego do 1 marca 2024r.

Składanie wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 12 marca do 20 marca 2024r.

UWAGA! Nabór do przedszkoli publicznych w Mieście Kobyłka na rok szkolny 2024/2025, zgodnie z art. 130 ust. 7 ww. ustawy, będzie prowadzony z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Link do aplikacji nabór aktywny od 12.03.2024r. https://kobylka.formico.pl/formico-public/

Jeżeli rodzic kandydata nie będzie miał możliwości skorzystania z systemu informatycznego wypełnienie wniosku będzie możliwe w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta Kobyłka (pokój 11).

Do wniosku należy załączyć wymaganą dokumentację potwierdzającą spełnianie kryteriów rekrutacyjnych

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

4 kwietnia 2024r.

Rodziców dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na rok szkolny 2024/2025 zapraszamy do siedziby przedszkola przy Ul.Ks. Marmo 13c w celu złożenia potwierdzenia woli w terminie

od 8 kwietnia do 17 kwietnia 2024r.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

22 kwietnia 2024r.