ZAPISY  UCZNIÓW  DO  KLASY  PIERWSZEJ   NA  ROK  SZKOLNY  2021/2022 Dotyczy dzieci zamieszkałych w rejonach szkół podstawowych Miasta Kobyłka

Informujemy, że w terminie 01.02-12.02.2021 r. w szkołach podstawowych Miasta Kobyłka będą prowadzone zapisy do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022 dzieci zamieszkałych w rejonach:

– Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1 im. Zofii Nałkowskiej          

– Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Bohaterów Bitwy Ossowskiej

– Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 3 im. Karola Wojtyły

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach internetowych Placówek:

www.sp1kobylka.szkolnastrona.pl

www.zsp2kobylka.szkolnastrona.pl

www.zsp3kobylka.superszkolna.pl