Uwaga rodzice

Zgodnie z obostrzeniami ogłoszonymi przez Kancelarię Premiera, w dniach od 27 marca do 9 kwietnia przedszkole będzie zamknięte.

Wyjątkiem będzie sprawowanie opieki nad dziećmi pracowników medycznych i służb porządkowych w trakcie wykonywania zadań służbowych.

Prosimy rodziców dzieci, którzy pracują w ww. zawodach (a drugi rodzic nie może sprawować w domu opieki nad dzieckiem), o pilną informację do dn. 26.03