Drodzy Rodzice,

zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą kontaktować się z dyrektorem przedszkola w sprawie uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie 29.03.2021 r. – 09.04.2021 r.