Zachęcamy do  podpisania petycji

Pani Burmistrz Edyta Zbieć przygotowała petycję do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów i Tadeusza Kościńskiego, Ministra Finansów w sprawie utworzenia Funduszu Miast Satelickich

finansowego wsparcia dla mniejszych miejscowości, będących satelitami metropolii, które nieustannie borykają się z niedofinansowaniem, będąc jednocześnie w obowiązku zapewnienia odpowiedniego komfortu życia dla ich mieszkańców. Uzasadnienie i argumenty znajdziecie Państwo w załącznikach treści petycji poniżej.

Składając swój podpis pokażecie Państwo, że sprawa dostępu do szkół, dróg i różnych innych usług publicznych nie jest Państwu obojętna. Poprzeć petycję – poprzez złożenie podpisu – będzie można w naszym przedszkolu

  • Siedziba przy Ul. Kościuszki: w Kadrach
  • Siedziba przy Ul. Ks. Marmo: w gabinecie Pani Wicedyrektor

Zachęcamy do wsparcia tej bardzo ważnej dla całej społeczności lokalnej inicjatywy.