Konkurs plastyczny „Wielkanocne ozdoby”

„Wielkanocne ozdoby” – konkurs plastyczny

Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Krasnala Hałabały w Kobyłce jest organizatorem konkursu.

Koordynatorzy: Paulina Prykiel, Katarzyna Kulesza, Anna Wicka

1.Cele konkursu

– rozpowszechnianie wśród dzieci tradycji wielkanocnych oraz znaczenia symboli z tym świętem związanych

– usprawnianie motoryki małej

– zachęcanie dzieci do twórczości

– stwarzanie dzieciom możliwości do zaprezentowania swojego talentu

2.Obowiązujące zasady

– konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku 3-6 lat

– wszystkie prace plastyczne mogą być wykonane techniką dowolną, jedynie nie dopuszcza się prac wykonanych techniką komputerową

– praca powinny być podpisane (imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwa grupy,

nr tel. do rodzica)

– uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę

– biorąc udział w konkursie wyrażacie Państwo zgodę na publikację zdjęć prac oraz wyników konkursu na stronie internetowej przedszkola

– prace nie podlegają zwrotowi, zostają u organizatora konkursu

Prace konkursowe należy dostarczyć do koordynatorek konkursu lub zostawić u wychowawców grup do dnia 25.03.2022 r. (piątek).

3.Kryteria oceny prac

– kreatywność

– zgodność z panującą tradycją

– oryginalność i pomysłowość wykonania pracy

– przejrzystość pracy

– umiejętność łączenia różnych technik

Organizator przewiduje przyznanie nagród za zajęcie I, II i III miejsca oraz dyplomów dla każdego uczestnika konkursu.

4.Informacje dodatkowe

– prace nie zostaną zwrócone, zostają jako własność organizatora

– rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 08.04.2022 r. (piątek) i tego dnia ukażą się na stronie przedszkola wyniki

– zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody przez rodzica reprezentującego uczestnika konkursu na umieszczenie zdjęcia pracy na stronie przedszkola

– wszystkie sprawy sporne lub nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator

Więcej informacji można uzyskać u koordynatorek:

Paulina Prykiel 604-629-171

Katarzyna Kulesza 515-777-848

Dziękujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

Karta zgłoszenia udziału w konkursie plastycznym „Wielkanocne ozdoby”

(formularz prosimy wypełnić drukowanymi literami)

Imię i nazwisko dziecka……………………………………………………………………….

Wiek dziecka……………………………………………………………………………………….

Nazwa grupy……………………………………………………………………………………….

Dane rodzica do kontaktu (nr tel.)……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

                                                        ………………………………………………………..

                                                        (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)

Karta zgłoszenia udziału w konkursie plastycznym „Wielkanocne ozdoby”

(formularz prosimy wypełnić drukowanymi literami)

Imię i nazwisko dziecka……………………………………………………………………….

Wiek dziecka……………………………………………………………………………………….

Nazwa grupy……………………………………………………………………………………….

Dane rodzica do kontaktu (nr tel.)……………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………..

                                                        ………………………………………………………..

                                                        (data i podpis rodzica/opiekuna prawnego)