Dyrektor  zatrudni nauczyciela wychowania przedszkolnego.

Dyrektor zatrudni nauczyciela wychowania przedszkolnego na zastępstwo od 01.04.2022r .

Wymiar zatrudnienia 1 etat – 25 godzin

Wymagania: wykształcenie kierunkowe

Zakres obowiązków:

  • Edukacja i wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym;
  • Planowanie pracy;
  • Prowadzenie zajęć dydaktycznych;
  • Spotkania zespołów;
  • Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej;

Prosimy o składanie CV osobiście lub na adres mailowy: przedszkole1@kobylka.pl

Szczegółowe informacje u Pani Dyrektor Joanny Oniszk