Lista dzieci zakwalifikowanych/niezakwalifikowanych do przedszkola

Szanowni Państwo, listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli na terenie Miasta Kobyłka zostały wywieszone przy głównym wejściu do przedszkola w siedzibie przy Ul Ks. Marmo 13 C

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do przedszkola w terminie od 19.04.2022 godz. 8.00 do 21.04.2022r. godz. 16:00.

Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.