5 punktów wydawania preparatu jodku potasu w Kobyłce

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Mazowieckiego Burmistrz Miasta Kobyłka informuje, że na terenie Miasta Kobyłka utworzonych zostało 5 punktów wydawania preparatu jodku potasu.

Wydanie preparatu nastąpi po decyzji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji o rozpoczęciu akcji wydawania tabletek jodku potasu.

Tabletki jodku potasu zostały zabezpieczone dla dzieci uczęszczających do Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce w Publicznej Szkole nr 1 w Kobyłce, na podstawie złożonych przez Państwa deklaracji.

Placówka przedszkolna nie wydaje i nie podaje dzieciom tabletki jodku potasu.

https://www.kobylka.pl/aktualnosc-868-komunikat_w_sprawie_dystrybucji.html?fbclid=IwAR3LCJij2XIpHsgZHV32hV6unkfJBlPMzGQ5whRvfhCERU5hZJp_Vf7Xwdk