ZGŁOSZENIA DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2023/2024

Zgodnie z art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są obowiązani do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły. W związku z powyższym informuję, że w terminie od 1 do 24 marca 2023 r. rodzice, których dzieci 1 września 2023 r. rozpoczną naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej winni zgłosić się do Szkoły Podstawowej, do której dziecko przynależy zgodnie z obwodem szkoły określonym w Uchwale Nr  LI/444/2022 RADY MIASTA KOBYŁKA z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Kobyłka i złożyć w placówce wypełnione ZGŁOSZENIE . Druk zgłoszenia będzie do pobrania (od 28 lutego) ze strony internetowej szkoły.

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 1IM. ZOFII NAŁKOWSKIEJW KOBYŁCE

http://sp1.kobylka.szkolnastrona.pl/p,25,aktualnosci

Zespół Szkół Publicznych Nr 2w Kobyłce

https://zsp2kobylka.szkolnastrona.pl/p,76,rekrutacja-20232024

Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce

https://sp3kobylka.pl/